OBSAHDocházkové čtečky DSi 200, DSi 400, DSi 500/501/502, DSi 600 a E-3

Pokud používáte docházkové čtečky DSi 200, DSi 400, DSi 500/501/502, DSi 600 a E-3, tak pro jejich komunikaci s programem Alveno je nutné mít nainstalovaný program Monitor a také vytvořený v programu Alveno.

Rozklikněte sekci Nastavení v levém menu.

Na pravé straně najděte přidaný program Monitor a klikněte na šipku na pravé straně.

Dostanete se do detailu nastavení programu Monitor.

Docházkovou čtečku přidáte v sekci Čtečky tlačítkem +.

Pokud máte více docházkových čteček, tak vyberete v rozbalovacím menu správné sériové číslo docházkové čtečky, kterou chcete nastavit.

Důležité je do programu napsat stejnou IP adresu, kterou máte nastavenou v docházkové čtečce. Instrukce jak nastavit IP adresu v docházkové čtečce je uvedena přímo v návodu u konkrétní čtečky.

V případě, že máte více docházkových čteček, je vhodné ji do kolonky „Název“ nějak pojmenovat pro lepší rozlišení v programu.

Po uložení by se po chvíli u čtečky měl rozsvítit zelený puntík na znamení, že je čtečka připravena a komunikuje s programem.


Docházková čtečka DSi 700

Tato čtečka nepotřebuje mít ani nainstalovaný program Monitor a ani jej nepotřebuje mít přidaný v programu. Čtečku je pouze nutné zapojit do elektřiny a připojit k internetu. (Podrobnější informace naleznete přímo k návodu na docházkovou čtečku DSi 700). Poté se čtečka zobrazí v seznamu čteček. Seznam čteček opět najdete, když zvolíte v levém menu Nastavení a poté dole na pravé straně seznam najdete. U čtečky by měl svítit zelený puntík na znamení, že je čtečka připravena a komunikuje s programem.

V případě, že máte více docházkových čteček, je vhodné tuto čtečku nějak pojmenovat v kolonce „Název“, stejně jak je popsáno výše.


Nahrání seznamu zaměstnanců

Před vlastním používáním čtečky je potřeba, aby v ní byl nahrán seznam zaměstnanců. Nejdříve zadejte do programu všechny zaměstnance.

Nyní je potřeba zaměstnance nahrát do čtečky. V menu na pravé straně zvolte možnost Nástroje, poté na pravé straně v sekci Čtečky zvolte možnost Autorizace ve čtečkách.

Ve filtru na pravé straně zvolíte provozy a na levé straně se Vám zobrazí všichni zaměstnanci. Pod výběrem provozů máte výběr čteček. Pokud máte více čteček, tak v seznamu vyberete tu čtečku, do které chcete autorizovat zaměstnance. Poté už jen „zaklikáte“ osoby, které chcete do čtečky autorizovat. U zaměstnanců máte také možnost zvolit jejich výchozí způsob ověřování (Čip/Otisk/Čip nebo otisk/Čip a otisk). Výchozí stav je „Čip nebo otisk“. Pro čtečku DSi 400 je to „Čip“. Poté potvrdíte tlačítkem Uložit.

V případě, že je to Vaše první čtečka a doposud nemáte u zaměstnanců žádné identifikační údaje, tak jim je potřeba tyto údaje uložit v docházkové čtečce. Instrukce jak uložit údaje do docházkové čtečky naleznete v návodu ke konkrétní docházkové čtečce. Poté můžete začít čtečku používat.

Pokud již máte v programu zazálohované identifikační údaje, tak v okamžiku, kdy zaměstnance do nové čtečky autorizujete, tak se autorizuje včetně identifikačních údajů, které jsou nahrané v cloudu a zaměstnanec může okamžitě začít čtečku aktivně používat.